Zájmové kroužky SVČ DRAK pro rok 2020-2021

Zájmová činnost pravidelná - školní rok 2020-2021


Pondělí
Divadelní kroužek, 6-15 let
16:00 – 17:00
pí Tajovská, pí Komárková
 
Kroužek deskových her, 6-12let             
14:30 – 15:30

pí Tajovská
 
Kulinářský kroužek. 8 – 15 let
16:00 – 18:00
p. Motejl,
 
Minimažoretky, 3 – 8 let, ZŠ
15:00 – 16:00
pí Vančová, Mgr. Medáčková P.
 
Anglický jazyk, 3-5 let, ZŠ
16:00 – 17:00
Mgr. Dragoňová
 
Anglický jazyk, 6 – 8 let, ZŠ
15:00 – 16:00
Mgr. Dragoňová
 
Anglický jazyk, 8 – 15 let, ZŠ
16:00 – 17:00
Bc. Sam  Budhdev
 
Anglický jazyk, dospělí, ZŠ
18:00 – 19:00
Bc. Sam  Budhdev
 
Stars -roztleskávačky, v ZŠ
16:00 – 17:00
Mgr. Medáčková P., pí Brádková
 
Ministars , v ZŠ
17:00 – 18:00
Mgr. Medáčková P., pí Brádková
 
Bojová umění, 6 - 12 let, v ZŠ                                 
18:00 – 19:00
p. Gabriel

Úterý
Badminton, 8 – 15 let, ZŠ
16:15 17:15
pí Tajovská, pí Komárková
 
 
Výtvarníček, 3 – 8 let let
16:15 – 17:15
pí Míthová, pí Nebeská
 
Novinářský kroužek, 10 -15 let
17:00 – 18:00
p. Nový, Mgr. Povová
 
Středa
Zobcová flétna, v ZŠ,6 – 12 let
13:30 – 14:30
Mgr. Jíšová

Pěvecký kroužek, 5 - 8 let v ZŠ

14:00 -14:45
Pěvecký sbor, 9 - 15 let, v ZŠ
15:00 – 15:45
Mgr. H. Stratinská
 
Kinball + aerobic, 6 – 10 let, v ZŠ
15:00 – 16:00
pí Kölblová, sl. Pospíšilová
 
Výtvarný kroužek, 6 – 15 let
16:45 – 17:45
p. Nový,

Florbal, 10 - 15 let, (v říjnu)

16:00-17:00

sl. Doležálková

Tenis

15:00-16:00

16:00-17:00

sl. Medonosová

Cvičení pro nejmenší, 3 – 8 let ZŠ
16:00-17:00
pí Tajovská

Čtvrtek
Poznáváme zvířátka, 3 – 8 let                                   
16:15 – 17:15
Bc.Stratinská L., pí Knížetová
 
Keramický kroužek, 7-15 let
16:00-17:00
pí Tajovská
 
Kroužek křesťanství a etiky, 6 – 15 let
14:00 – 14:45
Mgr. Jiří Čepl, O.Melit
 
Basketbal, v ZŠ, 5 -15 let
15:00 – 15:45
p. Veselý
 
Stars-sólo-duo-trio,8 – 13 let, v ZŠ

16:00 – 17:00

Stars-mažoretky,8 – 13 let, v ZŠ 
17:00-18:00
pí Brádková, sl. Hartmanová

 
Šikovné ruce, 7 – 15 let
15:00 – 16:00
pí Bílá

Kroužek českého jazyka v ZŠ

7:00-7:45

Mgr. Medáčková

Pátek
Povídálek, 3 – 8 let

16:15 – 17:15
pí Bílková
 
Keramický kroužek, 4 – 8 let
15:00 – 16:00
pí Tajovská
 
Hasiči, 5 – 15 let
16:30 – 17:30
pí Stuchlá, sl. Koubová

Sobota
Modelářský kroužek, 8 – 27 let, 1xza14 dní
9:00 – 11:00
pí. Kölblová

Neděle
"Cvičení s Dádou", aerobik pro ženy
17:00 – 17:45
Bc. D. Tajovská
 

 

 


Předchozí stránka: SVČ Drak
Následující stránka: Anotace kroužků 2020-2021