Archiv

Vážení rodiče,
Podle rozhodnutí MŠMT ze dne 3.4.2020 bude probíhat letošní zápis do MŠ bez přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců.
Termín: 2. - 16. května 2020

Žádost o přijetí lze doručit spolu s ostatními povinnými dokumenty těmito způsoby:

 1. Do datové schránky MŠ - datová schránka Mateřská škola Budyně nad Ohří - příspěvková organizace: digkpg4
 2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem - msbudyne@seznam.cz (nelze zaslat pouhý prostý e-mail)
 3. Poštou - Mateřská škola Budyně nad Ohří, Ladova 339, 411 18 Budyně nad Ohří
 4. Osobně - v uzavřené obálce s nápisem ZÁPIS do schránky MŠ Budyně nad Ohří v Ladově ulici, prosím v pracovní dny do 16.hodin (zajištění ochrany osobních údajů)

Potřebné dokumenty k zápisu, které je třeba doručit do MŠ v termínu 2. - 16. května 2020

 1. Žádost o přijetí do MŠ - vyplněnou, podepsanou
 2. Kopii rodného listu dítěte - po kontrole bude skartována
 3. Čestné prohlášení k očkování - nepožadujeme u dětí s povinnou předškolní docházkou, tzn. dítě narozené od 1. 9. 2014 a dříve
 4. Kopii očkovacího průkazu dítěte - po kontrole bude skartována
 5. Kopii občanského průkazu zákonného zástupce dítěte - po kontrole bude skartována
 6. Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020-2021
 7. Souhlas se zpracování osobních údajů

Soubory:

Po ukončení příjmu Vašich žádostí Vás budu kontaktovat a sdělím přidělené registrační číslo.
Rozhodnutí o přijetí bude vyvěšeno do 30 dnů od zahájení zápisu na webových stránkách, úřední desce města, mobilním rozhlase města, na nástěnce MŠ.
Bližší informace s odkazy na potřebné dokumenty naleznete na webových stránkách http://ms.budyne.cz, popř. volejte 721 760 095 (ředitelka)

Ladislava Rážková
Ředitelka MŠ


Předchozí stránka: Dokumenty